חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

איפה יש יותר מכורים, במקומות שמותר סמים או שאסור?

לגליזציה לסמים

הלגליזציה – הסדרת סמים קלים למכירה באופן חוקי, שהולכת ומתפשטת בשנים האחרונות אט אט בקרב מדינות העולם, ועד לארצנו הקטנה-ישראל, יוצרת אינספור חילוקי דעות לכאן או לכאן, ישנם גופים ומפלגות המנסות בכל הכוח להסדיר חוקית צריכת סמים קלים כמו קנאביס במדינות השונות, לעומתם ישנם גופים ומפלגות אחרות היוצאות בחריפות נגד הלגליזציה שהולכת ופושה בקרב המדינות.  

אחד מנושאי הוויכוח המרכזיים הוא בנושא ההתמכרות לסמים, הטוענים נגד טוענים בכל כוחם שהלגליזציה והשימוש החוקי בסמים קלים גורם רק לעלייה בצריכת הסמים ובכך גם כמובן להתמכרויות רבות, בפרט בקרב בני נוער שחשופים יותר להתמכרות, לעומתם טוענים מס' ארגונים ומפלגות טענות שונות שתומכות בלגליזציה לסמים קלים.

אז רגע, אתם בטח תוהים ולא מבינים על מה כל הויכוח הזה, הרי בטוח שבמקום שיש לגליזציה  קל יותר להשיג סמים ולכן ודאי שההתמכרות רק הולכת וגוברת? אז נפתיע אתכם שישנם הטוענים ההיפך שרק לגליזציה לסמים קלים גורמת לפחות אנשים לפתח התמכרות.  

אז מה ההיגיון שבמקום שמותר סמים יהיה פחות התמכרות?

לתומכים בלגליזציה יש שתי הסברים מרכזיים:

א. ברגע שסמים קלים יהיו מוסדרים בחוק ולא ישווקו במחתרת או בשוק השחור, הפיקוח על הסמים יהיה הדוק יותר כך שבני נוער יוכלו לקנות ולצרוך פחות סמים, מה שאין כן בזמן שכל צריכת הסמים נעשית בשקט ובמחשכים בלי פיקוח מתמיד. הרי כמו שהסמים מגיעים למבוגרים, באותה דרך או אפילו יותר הם יגיעו לנערים שיצרכו זאת בשפע, דוגמא לכך היא הסיגריה שלבני נוער קשה יותר להשיג בחנויות, והוא פחות מצוי בדרכים אחרות, בגלל שהמוצר מוסדר ונמכר כחוק. אבל אם הסיגריות היו לא חוקיות הרי שכל התעשיה של הסיגריות היתה נעשית בצורה פיראטית והיתה מגיעה לבני הנוער באופן פתוח וחופשי. אין ספק, טוענים תומכי טענה זו, שבני נוער הם בסיכון גבוה יותר להתמכרות.

ב. טענה נוספת היא שכאשר השימוש בסמים קלים אינה חוקית. הרי מבחינה חברתית ומדינית התמכרות לסמים כביכול אינה קיימת, אין פרסומות על טיפול בהתמכרות לסמים, אין אזהרות לסמים, ואין מספיק מכונים לגמילה מסמים, כל התעשיה נעשית במחשכים ובשקט ומה שנכנס הוא מהדלת האחורית השקטה, והסמים כביכול אינם קיימים. ולכן המודעות אינה מספיקה. לדעתם, אין ספק שברגע שהמודעות תגבר, אנשים יזהרו יותר ונראה פחות התמכרות.

כמובן על שתי הטענות האלה אפשר להתווכח הרבה, האם הן נכונות, ואם הטענות אכן מוצדקות ומוכחות בשטח בצורה מחקרית ומציאותית, וגוברות על עצם הטענה הפשוטה וההגיונית לכאורה שכאשר הסמים לא חוקיים, בסופו של דבר כדי להגיע לסמים קלים הדרך קשה יותר והמחירים גבוהים יותר, ופחות אנשים יכולים לצרוך זאת בצורה חופשית, והרי לנו פחות מתמכרים.

ומה אומרים המחקרים?… 

כמו תמיד בכל וויכוח על מציאות קיימת השאלה שמנסרת בחלל, מה אומרים המחקרים הרי כיום אפשר לבדוק זאת בצורה סטטיסטית במדינות שונות וכך נוכל לדעת האם ישנם שינויים מהותיים בין המדינות המתירות והאוסרות. 

רבים נשאו עיניהם אל מדינת קולורדו שבארה"ב, מדינת קולורדו היא מהמדינות הראשונות שקיימת בה לגליזציה לצריכת סמים קלים מאז שנת 2012, ואיסור מכירה ופיקוח נוקשה לבני נוער עד גיל 21. העובר על חוק זה ומוכר לקטינים, רשיונו למכירת סמים נשלל על אתר, דבר שיוצר גם הרתעה, האם כיום מספר שנים אח"כ ישנה עליה בצריכת סמים או ירידה בצריכה, והאם ההתמכרות שם גברה או הצטמצמה.

לשם כך אין צורך לבדוק את מדינת קולורדו ע"י גורם חיצוני, קולורדו עצמה כשהחליטה בשנת 2018 לתקן את החוק ולאשר צריכת סמים קלים. הסדירה בחוק זה, שעל היחידה לפלילים במחלקה לביטחון ציבורי של קולורדו, ועל הרשות למלחמה בסמים לערוך מחקרים אחת לשנתיים, על השלכות הלגליזציה במדינה. מחקרים אלה מהווים בסיס לחקר התפשטות סמים קלים במדינות הנותנות לגליזציה.

גם בכנסת הישראלית כשרצו לבדוק את ההשלכות של נתינת לגליזציה לקנאביס. בחנו מה היה במדינת קולורדו מהנסייניות הראשונות בנתינת הלגליזציה, מסמך שנכתב באוקטובר 2018 על ידי מירב פלג-גבאי ממרכז המחקר והמידע של הכנסת, לבקשת ח”כ יואב קיש מהליכוד, בחן באריכות את השפעת החוק על צריכת הסמים בהתחשב בנתונים מקולורדו. 

תוצאות מחקרים אלה משקפים נתונים מעניינים אך הגיוניים מאוד, צעירים בני נוער, אכן מתקשים יותר להשיג סמים קלים וישנה ירידה מסוימת בצריכה, אך בקרב בגירים יש עלייה בצריכה לאחר שצריכת סמים לבגירים נעשית בצורה חופשית וקלה יותר.   

והרי הנתונים במספרים מדויקים, בשנת 2017, שלוש שנים לאחר תחילת הלגליזציה, עמד שיעור תלמידי התיכון במדינה שהתנסו בקנאביס על 35%, מספר הנמוך ביותר בהשוואה לשנים שחלפו מאז 2005.

עוד הם חשפו בסקר ששיעור בני הנוער שדיווחו על שימוש בקנאביס בחודש שלפני עריכת הסקר, ירד מ-22.7% ל-19.4% ואם לא די בכך, נמצא שבשנת 2017, היה אחוז בני הנוער שניסו קנאביס בקולורדו, קטן מהממוצע בכלל מדינות ארה”ב, ולפני הלגליזציה הוא היה גבוה מהממוצע הארצי.

נתון נוסף, הוא הפחתה במספר תלמידי התיכון שהתנסו בקנאביס מתחת לגיל 13, מ-10% בשנת 2005 ל-6.5% ב-2017.

אך דפוסי הצריכה בבגירים מעל גיל 21 המורשים לצרוך סמים קלים ככל העולה על רוחם המגמה דוקא בעליה, ובמספרים –  אחוז הבגירים תושבי קולורדו המשתמשים בקנאביס עלה מאז תחילת הלגליזציה, מ-13.5% ב-2014 ל-17.2% ב-2017.

כ-85% מהמשתמשים הבגירים בקולורדו בשנים 2015-2017, המשיכו לעשן את הקנאביס כמו בעבר. לצידם, נראית עלייה בשיעור הצורכים את החומר במאכלים או משקאות והוא עומד על 40% .

כמו כן מציינים במחקר ששיעור משתמשי הקנאביס בקולורדו, גבוה כיום בהשוואה לשיעורם בכלל ארה”ב.

 האם המחקר אכן משקף את נתוני ההתמכרות במדינות המאשרות סמים?

למעשה כמו שראינו הנתונים עדיין לא ברורים כל צרכם. מצד אחד הצעירים מתקשים יותר לצרוך סמים וישנה מגמה מסוימת של ירידה בסמים, אך מצד שני אליה וקוץ בה, הבגירים הולכים וצורכים יותר ויותר כך שההתמכרות בגילאים אלה הולכת וגדלה.

עוד נתון שחשוב להדגיש  כי המחקרים על התפשטות הקנאביס במדינות בהם אושרו הקנאביס אינם מספיק מבוססים ומקיפים וקשה לבחון את התמכרות עצמה גם במסגרת מחקרים אלו, שהרי אפילו אם נראה עלייה בצריכה לאחר הלגליזציה ייתכן שמדובר בעליה בצריכה ולא עליה בהתמכרות, כלומר ישנם יותר צורכים כי החומר זמין, אבל לא בהכרח שכל אחד מהם צורך יותר חומר ומתמכר. 

מצד שני יתכן גם שאין עלייה בכמות האנשים שצורכים, אבל אותם אנשים צורכים יותר חומר, והם בסיכון גבוה יותר להתמכרות. בגלל ההקלות בקניית הסמים, הם יכולים לקנות בקלות יתר ולהתמכר. 

כך שייקח עוד מספר שנים טובות לבחון את ההשפעה של הלגליזציה בסמים.

גם מחקרים מבוססים ומדויקים יותר שייבחנו הבדלים בין מדינה למדינה, עדיין יהיה להם קשה מאוד לבחון במדוייק את הנתונים, משום שמלבד הלגליזציה ישנם עוד שינויים לטוב או לרע שיכולים לגרום לירידה או לעליה בצריכת סמים, בלי קשר ללגליזציה. לדוג' המצב הכלכלי משפיע, רמת ההשכלה שמשתנה ממקום למקום ומשנה לשנה, וכן מידת ההצלחה של רשויות האכיפה, לאכוף מכירה לא חוקית של סמים. כך שעצם אישור החוק רק פותח את השערים לרבים שלא צרכו עד עתה, או לפורעי חוק שהרשויות בין כך לא מצליחות לתופסם,  ועוד שינויים רבים ומהותיים שיש לבחון. כך שעדיין מוקדם מדי מכדי להביע עמדה  מוצקה וברורה בנושא זה. 

מה שכן אנו יכולים לומר שברטורנו אנו כן עדים להתרבות התמכרות לסמים לאחר שהותר במדינה צריכת קנאביס לחולים, מה שמעלה מאד את החשש מפני התרבות ההתמכרויות לסמים לאחר שצריכת סמים קלים באופן חוקי הולכת ומתפשטת בצעדי ענק בקרב מדינות העולם.

לסיכום: 

היכן יש יותר מכורים במקומות שמותר סמים או במקומות שאסור? תשובה: עדיין מוקדם מכדי לתת תשובה ברורה בנושא זה מכיוון שיש לבחון עוד גורמים רבים  המשפיעים על התמכרות. אך ברטורנו עצמה אנו עדים דווקא למגמת עליה בהתמכרות מאז אישור החוק לקנאביס לחולים במדינת ישראל.

מאמרים נוספים
התמכרות למין
מה גורם לאדם לצרוך מין בתשלום?

 בני אדם בקשר זוגי אוהב מקיימים יחסים כאקט לחיבור והאהבה שלהם, יחסי מין הם חלק חשוב מהזוגיות וכאן מתעוררת תהייה, מה גורם לאדם בקשר איכותי, אוהב ומחייב, לקיים יחסים מחוץ

קרא עוד »
פיתוח אובססיה
מתי פעולה אובססיבית מוגדרת התמכרות?

שמעתם פעם אנשים אומרים אני אובססיבי למאכל הזה, או אובססיבי לתוכנית הזאת? אובססיה והתמכרות נשמעות לנו לפעמים כקשורות מעט אחת לשניה, גם ההתמכרות וגם התנהגות אובססיבית הם פעולות בלתי נשלטות

קרא עוד »

תוכן עניינים

אנחנו כאן בשבילכם…

retorno@retorno.org

טלפון:  0533773070
פקס: 02-999-8243

מלאו פרטיכם ונשוב בהקדם:

תרום לרטורנו

תרומה באמצעות פייפל
לדרכים נספות לתרום, הקלק כאן.

אנחנו כאן בשבילכם

התקשרו 053-3773070 או השאירו פרטים ונחזור אליכם

דילוג לתוכן